Debat - Flanders Education Summit 2023
Header-FES2023-wide
Header-FES2023
Header-FES2023-mobile
Speaker-admin

Keynote

Debat

: Lieven Boeve, Sandra De Canck, Rudi Boydens, Hanne Rosius en Tom Cox | -

: 45 min.

Geplande sessies:

Debat
15:45 - 16:45

Wil je vernemen hoe verschillende stakeholders kijken naar de digitalisering en het lerarentekort in het onderwijs? Volg dan ons debat!


Rudi Boydens, Lieven Boeve, Hanne Rosius, Sandra De Canck en Tom Cox wisselen van gedachten over het actuele lerarentekort en de volgende stappen na de digisprong. Welke mogelijkheden liggen hier voor de scholen? In het bijzonder gaan ze in op wat we kunnen verwachten van de overheid en wat we zelf kunnen doen. Op welke manier gaan we zelf te werk met de mogelijkheden en middelen die we hebben?


Dit alles onder de strakke begeleiding van moderator Bert Smits van Schoolmakers.

 

Vlaams minister Jo Brouns geeft na een boeiend debat zijn slotbeschouwingen en inzichten. 

 

 

Panel Debat - Flanders education Summit

 

Lieven Boeve, Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

In 2014 volgde Lieven Boeve Mieke Van Hecke op als directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Voordien was hij decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, waardoor hij de onderwijswereld goed kent. Hij is ook hoogleraar aan de KU Leuven.

Als directeur-generaal wil hij een grondige hervorming van het secundair onderwijs met een duidelijke getrapte studiekeuze en een reductie in het aantal studierichtingen, niet enkel in de D/A- en A-finaliteit, maar ook die in de doorstroomfinaliteit.
Jo Brouns (CD&V), Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Jo Brouns studeerde criminologie en was van 2000 tot 2002 criminaliteitsanalist bij de stad Genk.  
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2006 werd hij verkozen als provincieraadslid voor de provincie Limburg.  Hij was kabinetsmedewerker van verschillende CD&V-ministers: van 2007 tot 2008 bij Jo Vandeurzen, van 2008 tot 2009 bij Steven Vanackere en van 2009 tot 2019 opnieuw bij Jo Vandeurzen.  Sinds 1 januari 2013 is hij gemeenteraadslid en burgemeester van Kinrooi. 

Jo Brouns is sinds juni 2019 actief als Vlaams parlementslid. Van oktober 2019 tot september 2021 zetelde hij in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. Deze inzichten, in combinatie met zijn huidige bevoegdheden, zorgen ervoor dat hij goed kan inschatten in welke richting de nieuwste technologieën in onderwijs best evolueren. Op 18 mei 2022 legde Jo Brouns de eed af als Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.
Sandra De Canck – Van havendirecteur naar leerkracht: 

Sandra De Canck werkte 23 jaar bij het loodswezen in Antwerpen. In haar functie als commercieel en waarnemend directeur moest ze voortdurend overleggen met vele partijen in de haven en ze beheerde vele moeilijke dossiers. Na een carrièreswitch staat ze voor de klas in het GO! Atheneum in Antwerpen, waar ze 9 verschillende vakken geeft, gaande van internationale handel tot logistiek. Ze geeft les in de 2de en 3de graad in alle finaliteiten.
Hanne Rosius, PXL-lector, auteur bij PXL eXperts en Leraar van het jaar (2022)

Hanne Rosius uit Bilzen is al 20 jaar docente aan de Lerarenopleiding PAV in Hogeschool PXL in Hasselt. In 2022 werd ze, als eerste lector van een hogeschool, ‘Leraar van het jaar’. Volgens haar studenten heeft Hanne oog voor iedereen en geeft ze iedereen kansen zonder vooroordelen.
Rudi Boydens, Directeur Middenschool Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge (SJSP)

Rudi Boydens is directeur van de middenschool in SJSP in Blankenberge. Reeds 10 jaar geleden besliste hij met zijn directieteam om in zijn school te werken met iPads in de klas. Pas jaren later kwam de overheid met Digisprong, waarbij ze scholen middelen ter beschikking stelt om personeel en leerlingen te voorzien van moderne, digitale lesmiddelen.
Tom Cox, Coördinerend directeur Scholengemeenschap Sint-Quintinus

Tom Cox is coördinerend directeur van de scholengemeenschap Sint-Quintinus in Hasselt. Het is zijn ambitie onderwijs te organiseren dat kan inspelen op de individuele leerbehoefte van iedere leerling. Autonomie, teamwerk en leiderschap zijn voor hem de sleutelbegrippen hiertoe.
Bert Smits, pedagoog en leading man van Schoolmakers

Bert Smits is pedagoog en bezielier van Schoolmakers, zijn organisatie die leer- en veranderprocessen begeleidt in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Hij is ook auteur en heeft als missie “mensen zo ver krijgen dat ze de samenleving zelf in handen nemen, dat ze niet wachten op de overheid, op andere actoren, op Godot.”

Powered by

Logo-Adobe_450x0
Logo-Apple_450x0
Logo-Lab9Pro
Logo-Microsoft_450x0
Logo-SGSQ
Logo-Bookwidgets
Logo-JamfSchool
Logo-KatholiekOnderwijs
Logo-Logitech
Logo-Ruckus-2022_450x0
Logo-Schoolmakers
Logo-Smartschool